W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Doba noclegowa zaczyna się od godziny 15:00 i kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu.
 2. Pozostanie w wynajmowanym pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godz. 10.00 tj. po zakończeniu doby wynajmu jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W tym przypadku zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu wg. obowiązujących stawek.
 3. Zameldowania dokonuje się po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty. Płatność w obiekcie wyłącznie gotówką.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i in. (również papierosów elektronicznych) W przypadku stwierdzenia użycia tych środków najmujący będzie zobowiązany do pokrycia kwoty 300 zł związanej z aromatyzacją pomieszczeń obiektu.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie bądź zniszczenie rzeczy w pokoju, będzie pobierana dodatkowa opłata. Gość jest zobowiązany zawiadomić właściciela obiektu w razie wystąpienia jakiejś szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 6. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub częściach wspólnego użytku właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za utratę / zagubienie kluczy od pomieszczeń obiektu (40zł)
 8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Po zakończonym pobycie klucze można zostawić obsłudze sklepu spożywczego “Euro”
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju po wyjeździe Gościa będą przechowywane w hostelu przez 1 miesiąc.
 11. Zadatek wpłacony na konto nie podlega zwrotowi a skrócenie pobytu nie jest jednoznaczne ze zwrotem pieniędzy.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, bądź innego pojazdu należącego do gościa.
 13. Zwierzęta nie są akceptowane w obiekcie.
 14. Osoby niezameldowane mogą przebywać w wynajętym pokoju, za zgodą gościa wynajmującego, od godziny 7.00 do godziny 22.00.Przebywanie osób niezameldowanych po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na dokwaterowanie tych osób wg. obowiązującej stawki odpłatnie na jego rzecz w wynajmowanym pokoju.
 15. Osoby poniżej 18 roku życia winny znajdować się na terenie pod nadzorem opiekunów prawnych lub posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, iż ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podległe ich opiece osoby niepełnoletnie. (do zgody należy dołączyć kserokopię dowodu tożsamości opiekuna oraz nr tel. kom)
 16. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien zamknąć na klucz drzwi pokoju oraz drzwi wejściowych do obiektu, w którym znajdują się miejsca noclegowe.
 17. Zachowanie gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców. Właściciel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej.
 18. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.
 19. Niniejszy regulamin określa zasady pobytu na terenie obiektu Golden Rooms i stanowi integralną część umowy, do której dochodzi w momencie dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku.